czwartek, 28 stycznia 2010

US-443979ES: Eso es la tarjeta postal de Chicago, USA. En esta tarjeta hay una escultura el tipo del espejo tridimensional  de acero inoxidable que se llama "Judía" o "Puente de nube". Esa escultura tiene 66 pies de largo y 33 pies de altura, está situada al lado oeste de Parco de  Milenio. Su belleza no reside en su forma, pero en capacidad de reflejar raya del cielo. En la primera sella vemos la isla de San Juan, que partenece de arquipielago de Islas Vírgenes de Estados Unidos, en segundo sello hay una silla en el estilo chippendale, es un estilo inglés de muebles de XVIII siglo, que junta el barocco de Inglaterrra, el rococó frances, el gótico y el arte chino.


PL: To kartka pocztowa z Chicago w Stanach Zjednoczonych. Na tej pocztówce znajduje się rzeźba, rodzaj trójwymiarowego lustra ze stali nierdzewnej, który nazywa się "Fasola" lub "Most z chmur". Rzeźba ta ma 66 stóp długości i 33 wysokości, znajduje się w zachodniej części Parku Tysiąclecia. Jej piękno nie polega an kształcie lecz na zdolności odbijania linii nieba. Na pierwszym znaczku widzimy Wyspę Świętego Jana, należącą do archipelagu Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych, na drugim znajduje się krzesło w stylu chippendale,  osiemnastowiecznym stylu meblowym pochodzącym z Anglii, łączącym elementy angielskiego baroko, francuskiego rokoko, gotyku i sztuki chińskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz